Odwiedziny przedstawicieli firmy Budiemex w Juniorku – 13.05.2019