Spotkanie z pisarzem K. Malinowskim w Szkole w Chotyni – 14.05.2019