Wizyta Juniorków na Komendzie Policji – 27.11.2015