Wyjazd Dzieci do Komendy powiatowej Policji – 3.11.2017