Wyjście do Biblioteki Miejskiej grupa Starszaków – 19.03.2019