Wyjście grupy Starszaków do Biblioteki Miejskiej – 14.09.2016