Zwiedzanie młyna i piekarni „Żabczyńskich” w Łaskarzewie – 30.05.2017