Kadra

Kadra Juniorka

Dyrektor przedszkola:

Dorota Włodarczyk– nauczyciel dyplomowany, ukończone
studia magisterskie na kierunku pedagogika oraz studia podyplomowe: pedagogika
przedszkolna.

Nauczyciele grupy młodszej:

Martyna Poszytek– nauczyciel wychowania przedszkolnego. Ukończyła studia
pierwszego stopnia na kierunku filologia polska oraz studia podyplomowe w
zakresie: edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z pedagogiką M. Montessori oraz edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Absolwentka studiów drugiego stopnia w specjalności :logopedia.

Nauczyciele wspomagający:

Małgorzata Włodarczyk – ukończyła studia pierwszego stopnia ze specjalnością
wychowanie przedszkolne z edukacją wczesnoszkolną oraz studia podyplomowe w
zakresie : edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Elżbieta Jakubowska– nauczyciel dyplomowany z długoletnim stażem w zawodzie
nauczyciela wychowania przedszkolnego. Ukończone studia wyższe pierwszego
stopnia, specjalizacja:pedagogika specjalna.

Nauczyciel grupy starszej:

Paulina Gałązowskanauczyciel wychowania przedszkolnego. Ukończyła studia pierwszego stopnia na kierunku pedagogika w specjalności wychowanie przedszkolne z edukacją wczesnoszkolną.

Nauczyciele wspomagający:

Renata Krekora – absolwentka pedagogiki o specjalności: kształcenie zintegrowane.
Ukończyła również studia podyplomowe o kierunku; oligofrenopedagogika.

Aneta Kuber – nauczyciel wspomagający.Ukończone studia podyplomowe kierunek główny : Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z językiem angielskim oraz Wspomaganie rozwoju i rehabilitacja osób ze spektrum autyzmu i zespołu Aspergera.

Pomoc nauczyciela:

.Aleksandra Dobosz -pomoc nauczyciela. Obecnie studentka Wyższej Warszawskiej Szkoły Humanistycznej, specjalizacja: Wychowanie Przedszkolne i Wczesnoszkolne z Terapią Pedagogiczną.

Agnieszka Rogala – Logopeda Ukończone studia podyplomowe w zakresie logopedii.

Katarzyna Ołowska – nauczyciel jęz. angielskiego.Ukończyła studia drugiego stopnia : Pedagogika rewalidacyjna i edukacja przedszkolna. Zdobyła certyfikat University of Cambridge uprawniający do nauczania jęz. angielskiego.