Kadra

Kadra Juniorka

Dyrektor przedszkola:

Dorota Włodarczyk– nauczyciel dyplomowany, ukończone
studia magisterskie na kierunku pedagogika oraz studia podyplomowe: pedagogika
przedszkolna.

Nauczyciele grupy młodszej:

Martyna Poszytek– nauczyciel wychowania przedszkolnego. Ukończyła studia
pierwszego stopnia na kierunku filologia polska oraz studia podyplomowe w
zakresie: edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z pedagogiką M. Montessori oraz edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Absolwentka studiów drugiego stopnia w specjalności :logopedia.

Nauczyciele wspomagający:

Małgorzata Włodarczyk – ukończyła studia pierwszego stopnia ze specjalnością
wychowanie przedszkolne z edukacją wczesnoszkolną oraz studia podyplomowe w
zakresie : edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Kinga Kucharskanauczyciel wychowania przedszkolnego. Ukończyła również studia magisterskie na kierunku pedagogika specjalna .

Nauczyciele grypy starszej:

Elżbieta Jakubowska– nauczyciel dyplomowany z długoletnim stażem w zawodzie
nauczyciela wychowania przedszkolnego. Ukończone studia wyższe pierwszego
stopnia, specjalizacja:pedagogika specjalna.

Paulina Gałązowskanauczyciel wychowania przedszkolnego. Ukończyła studia pierwszego stopnia na kierunku pedagogika w specjalności wychowanie przedszkolne z edukacją wczesnoszkolną.

Nauczyciele wspomagający:

Renata Krekora – absolwentka pedagogiki o specjalności: kształcenie zintegrowane.
Ukończyła również studia podyplomowe o kierunku; oligofrenopedagogika.

Monika Zając – absolwentka studiów pierwszego stopnia na kierunku terapia pedagogiczna i surdopedagogika oraz drugiego stopnia na kierunku pedagogika specjalna.

Pomoc nauczyciela:

Marlena Żochowska -studentka Akademii Pedagogiki Specjalnej, kierunek
pedagogika .

Martyna Chalińska– absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. J. Korczaka w
Warszawie, kierunek: edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z logopedią.