Metody pracy

W przedszkolu „Juniorek” realizowana jest podstawa programowa zatwierdzona przez MEN oraz program edukacji przedszkolnej.

W roku szkolnym 2014/15 W Niepublicznym Przedszkolu Juniorek realizowany będzie program wychowania przedszkolnego „ Dziecko w swoim żywiole”- A. Pawłowska – Niedbała; D. Kucharska.

W dalszym ciągu dzieci poznawać będą najbliższe środowisko, aktywnie uczestnicząc w różnorodnych spotkaniach, wyjściach i wycieczkach w miejsca użyteczności publicznej. Podczas codziennej pracy z wychowankami będziemy wspólnie badać, eksperymentować, obserwować otaczający nasz świat. Niewątpliwie osobiste przeżycia i doświadczenia każdego z przedszkolaków pomogą im szybciej i lepiej zrozumieć wzajemną relację i zależności człowieka ze światem przyrody oraz konieczność jego ochrony. „ Juniorek ” o zdrowie dba i z przyrodą jest za pan brat” – to hasło na stałe wpisane jest w pracę dydaktyczno- wychowawczą naszego przedszkola, a jego celem jest promocja zdrowego stylu życia i wdrażanie przedszkolaków do ochrony środowiska, w którym żyjemy.

Pracujemy z dziećmi metodami aktywizującymi, zachęcającymi je m.in. do współdziałania i twórczego myślenia. Metody te odnoszą się do sposobu pracy nauczyciela i opierają się na zabawie.

Jedną z takich metod jest: „Metoda Dobrego Startu” – M. Bogdanowicz, pobudzająca wszystkie zmysły dziecka, mobilizująca je do współdziałania, co stanowi podstawę do złożonych czynności czytania i pisania. Praca z dzieckiem tą metodą usprawnia orientację w schemacie ciała, tym samym prowadzi do większej harmonii w rozwoju psychoruchowym dziecka.

Inną metodą pracy stosowaną przez nauczycieli przedszkola „ Juniorek” jest PEDAGOGIKA ZABAWY, która daje możliwość komunikowania się poprzez ruch, plastykę, słowa oraz inne środki wyrazu. Dostarcza dzieciom radość i zachęca do pracy w grupie, zachęca do bliższego poznania otaczającego dzieci świata.

W codziennej pracy z dziećmi wprowadzamy również elementy kinezjologii edukacyjnej, są to ćwiczenia pozytywnie wpływające na pracę mózgu. „Gimnastyka mózgu” wg Dennisona, uaktywnia i pobudza do działania obie półkule mózgowe, co niewątpliwie pomaga dzieciom w procesie nauczania i zdobywania nowych umiejętności. Ćwiczenia z kinezjologii sprzyjają dłuższej koncentracji uwagi i pobudzają dzieci do twórczego myślenia.

Niezbędne w pracy z małym dzieckiem są ćwiczenia logarytmiczne, które wprowadzamy podczas zabaw i zajęć z naszymi przedszkolakami. Usprawniają one narządy mowy, wyrabiają pamięć ruchową dziecka oraz wyczucie położenia własnego ciała względem przestrzeni.

Pragniemy stale rozwijać się i na zajęciach oraz w zabawach z dziećmi wprowadzać inne ciekawe metody pracy. W przyszłości po przeszkoleniu kadry pedagogicznej zamierzamy wprowadzić „ Odimienną naukę czytani i pisania wg I. Majchrzak oraz wykorzystywać elementy metody E. Gruszczyk- Kolczyńskiej w rozwijaniu logicznego myślenia i kształtowaniu pojęć matematycznych u dzieci w wieku przedszkolnym.

Wszystkie metody aktywizujące, które proponujemy dzieciom, są dla nich atrakcyjne, dodają im energii, poprawiają nastrój, chronią przed nudą i monotonią. Dzieci bawiąc się,- uczą się:

  • współpracy w grupie,
  • tolerancji,
  • otwartości na innych;

Metody pracy stosowane przez nauczycieli w przedszkolu Juniorek sprzyjają chęci podejmowania przez dzieci nowych wyzwań, są skarbnicą rodzenia się nowych pomysłów oraz wyzwalają u dzieci aktywność intelektualną.