Ramowy rozkład dnia w Juniorku

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA:

6.30- 8.00  Schodzenie się dzieci, zabawy swobodne wg zainteresowań dzieci, kontakty indywidualne, integrujące grupę dzieci.

8.00- 8.40  Zabawy konstrukcyjne, tematyczne zorganizowane przez dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela, zabawy w małych zespołach, oglądanie i czytanie książeczek, wspólny śpiew, pląsy, rysowanie itp.

8.40- 9.30  Przygotowanie do śniadania i śniadanie- czynności organizacyjne, samoobsługowe.

9.30- 10.30  Zajęcia dydaktyczne organizowane przez nauczyciela wyzwalające aktywność dzieci w różnych obszarach jego rozwoju.

Praca w zespołach z wybranymi dziećmi, praca indywidualna, zabawy ruchowe zorganizowane przez nauczyciela

10.30 – 11.35   przygotowanie do wyjścia na świeże powietrze ; wyście na spacer lub plac zabaw.

11.35- 12.30  przygotowanie do obiadu, obiad – czynności organizacyjne, samoobsługowe i higieniczne (  w tym szczotkowanie zębów).

Grupa maluszki :

12.30- 13.50 przygotowanie do leżakowania i leżakowanie

Grupa starszaki:

12.30- 13.00 zabawy relaksacyjne czytanie książek, czasopism dla dzieci, układanie układanek

13.00  -13.50  zabawy ruchowe zorganizowane na powietrzu lub w sali.

13.50- 14.25 przygotowanie do podwieczorku, podwieczorek- czynności organizacyjne, samoobsługowe i higieniczne.

14.25- 16.00 zabawy swobodne dzieci wg własnego pomysłu,praca indywidualna,  zabawy konstrukcyjne, rytmiczne ,gry i zabawy stolikowe, rysowanie kredkami, oglądanie książeczek itp.

Ok. 16.30 – drugi podwieczorek

16.00- 18.00  zabawy w małych grupach, zabawy ruchowe, konstrukcyjne, manipulacyjne i inne.