Wyjście Starszaków do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1.